Teisę į socialinio būsto nuomą ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos:

 • kurie savo gyvenamąją vietą deklaruojaVilniaus mieste arba yra įrašyti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų sąrašą prie Vilniaus miesto savivaldybės (jeigu deklaruoti kitoje savivaldybėje, kompensacija neskiriama);
 • kurių gaunamų pajamų per metus ar turimo turto dydžiai neviršija teisės aktų nustatytų ribinių dydžių.
 • kurie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės
  teise (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis
  kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į V yriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

 

Norėdami pasinaudoti būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, SĮ „Vilniaus miesto būstas“, adresu Švitrigailos g. 7, Vilniuje, turite pateikti:

 • Pasiūlymą pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija;
 • Būsto nuomos sutartį (sudarytą ne trumpiau nei 1 metų laikotarpiui);
 • Išrašą iš Nekilnojamojo turto registro (Lvovo g. 25, Vilniuje), kuriame būtų įregistruotas juridinis faktas – sudaryta nuomos sutartis;
 • Visų šeimos narių asmens dokumentai (asmens tapatybės kortelė ar pasas, vaikų gimimo įrašą liudijantis išrašas, santuokos, ištuokos liudijimai, įvaikinimo dokumentai, teismo sprendimas dėl globojamų vaikų, jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pan.);
 • Metinę gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus (deklaracijos forma FR0001), išduodama VMI, Ulonų g. 2, Vilniuje;
 • Prašymą įrašyti Jus į asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensaciją, sąrašą;
 • Visų pilnamečių šeimos narių sutikimus dėl duomenų tikrinimo.

 

Esminės būsto nuomos sutarties sudarymo sąlygos:

Būsto nuomos sutartis turi būti sudaryta ne trumpiau nei 1 metų laikotarpiui, gali būti ir ilgesnis terminas ar neterminuota sutartis (būsto naudingas plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui negali būti mažesnis kaip 8 kv. m).

Sutartyje turi būti nurodytas išnuomojamų patalpų unikalus numeris, adresas, kambarių skaičius, plotas, nuomos mokesčio dydis, sutarties terminas (arba nurodoma, kad sutartis neterminuota), tiksliai nurodytos sutarties šalys, šalių asmens kodai (deklaruota gyvenamoji vieta). Jei nuomos sutartyje nurodyti sutarties priedai, jie privalomai pateikiami. Tuo atveju, jei nuomojamas būstas nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, nuomos sutartyje turi būti įrašyti visi būsto savininkai arba rašytinis sutikimas, kad neprieštarauja būsto išnuomojimui.

Atvejais, kai nuomos sutartis pratęsiama, pateikiama ir pirminė nuomos sutartis. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, bei kreipiantis dėl pratęsimo, dokumentai pateikiami per 1 mėn. nuo ankstesnės nuomos sutarties pasibaigimo.

Daugiau informacijos galite rasti SĮ „Vilniaus miesto būstas“ internetiniame tinklalapyje www.vmb.lt

 

Lankstinukas parsisiuntimui